Utleievilkår Kvamshallen

Leiepriser for Kvamshallen

 

Gruppe Andel hall Pris

Kvam IL:

Kvam A-lag Hele hallen Kr 15.000,- pr år
Andre grupper i KIL Hele hallen Kr pr år;
Fotball yngres 10.000,-
Ski - og sykkel 1.500,-
Allidrett 1.500,-

Egentrening og uorganisert aktivitet
for medlemmer av Kvam IL: fri bruk ved ledige timer

Eksterne leietakere – treninger:

Hele hallen  SpareBank 1-banen Kr 700,- pr time
Kr 4.400,- pr dag (inntil 8 timer)
Halve hallen  Søndre-bane og Kr 500,- pr time
GE-banen Kr 3.500,- pr dag (inntil 8 timer)

Leie av hallen til større enkeltarrangement:
Hele hallen  SpareBank 1-banen Kr 9.500,- pr helg/arrangement
Halve hallen  Søndre-bane og Kr 6.500,- pr helg/arrangement
GE-banen

Tider for organisert aktivitet er kun disse:
Mandag-fredag Kl 16.00-17.30
Kl 17.30-19.00
Kl 19.00-20.30
Kl 20.30-22.00
Ta kontakt for tider på dagtid og helger.

Eventuell leie av garderober kommer i tillegg.
Banedagbok utarbeides og ajourføres ved endringer.
Bestilte timer blir fakturert om de ikke er kansellert minimum 3 dager i forvegen.
Kuldegrense for godkjent avlysning av leie, under -15,0
°C.
Værstasjon Kvam Idrettspark.
Bestilling av halltider skjer til post@kvamil.no

Hallen stenger kl 22.00 hver kveld.

(c) Kvam idrettslag