Retningslinjer Kvamshallen


 • Hallen videoovervåkes etter samtykke fra lensmannen i Midt-Gudbrandsdal og Datatilsynet
 • Banedagbok finnes her
 • Bruk søppeldunkene til avfall
 • Rydd hallen etter bruk
 • Røyking forbudt
 • Forbudt med tyggegummi og snus 
 • Utstyr i bodene skal kun brukes til organisert trening
 • Forbudt å ta seg inn i bodene utenom organisert trening
 • Ikke klatre i nettene
 • Unngå spytting
 • Bruk toalett i klubbhuset
 • Sjekk at dører er låst og lyset slukket når du forlater hallen som sistemann
 • Hallen stenger kl 22.00
 • Kvam IL kan kontaktes på e-post; post@kvamil.no eller telefon 907 78 999.
 • Eventuell overtredelse av retningslinjer blir fulgt opp

Foto: Jo Røssummoen

(c) Kvam idrettslag