Treningsrom

Ordensregler for treningsrommet.

Treningsrommet skal ryddes og ordnes. Det er derfor stengt fram til høsten 2016.
Ved spesielle behov for opptrening etter skade etc., kontakt sportslig leder Svein Håvard Steinli.

Treningsrommet i kjelleren på klubbhuset inneholder ca 20 treningsapparater.

Rommet er til disposisjon for lagets medlemmer.

(c) Kvam idrettslag