Nyheter fra Kvam idrettslag

Kvam IL medlemskontingent for 2019 - oppdatering

14.05.2019

267 registrerte medlemmer hittil

Hittil har hele 267 personer fornyet sitt medlemskap via utsendt sms i mars. Dette er flere enn på samme tid i fjor.

Vi håper at mange fornyer medlemskapet via den utsendte sms`en, eller ved å følge bruksanvisningen her.
Denne uken sendes det ut påminnelse pr. sms/e-post til de øvrige registrerte medlemmer.

Det er svært arbeidsbesparende for oss om medlemskontingenten betales elektronisk, men vi kjører gladelig ut giro til de som tar kontakt.


Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle aktive må betale kontingent til idrettslaget for å kunne delta i aktiviteter i de ulike undergruppene. Alle tillitsvalgte (lagledere, trenere, oppmenn, styremedlemmer m.v.) må også betale kontingent.
(c) Kvam idrettslag