Retningslinjer for å unngå mobbing i Kvam idrettslag

  • Kvam idrettslag tar mobbing på alvor, og vi følger Kvam skoles praksis på dette området.
  • Dersom mobbing/plaging blir oppdaga skal leder/trener varsles.
  • Leder/trener tar opp dette med den som blir mobba/plaga med en gang.
  • Leder/trener tar det også opp med den som har stått for mobbinga og gir helt klart uttrykk for at dette ikke blir akseptert, uansett årsak.
  • Leder/trener tar så kontakt med foreldra til de involverte og informerer om hva som har skjedd.

(c) Kvam idrettslag