Krav til idrettsutøvere i Kvam IL

 • Respekter dommeren og treneren sin avgjørelse.
 • Vis god folkeskikk. Banning og mobbing blir ikke akseptert. God oppførsel gjelder også på lagets reiser.
 • Møt presis til trening og kamp/renn.
 • Oppfør deg mot andre som du vil andre skal være mot deg.
 • Ingen bruk av rusmidler i forbindelse med laget sine aktiviteter.
 • Problemer tar du opp internt – lojalitet.
 • Ta del i fellesoppgaver. Utfør pliktene dine med positiv innstilling.
 • Hold orden i eget og lagets utstyr. RYDD etter deg.
 • Hjelp til slik at Idrettsparken kan forbli et fint anlegg.
 • Tap og vinn med samme sinn.
 • Vend rasismen ryggen.
 • Si nei til mobbing!

(c) Kvam idrettslag