Økonomiske retningslinjer

VEDTAK OM NYE

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR UTØVERE I KVAM IDRETTSLAG.

Fra og med oktober 2010, revidert i desember 2015 og mars 2016.

 

Generelt:

·         Kvam IL dekker påmelding for deltaking på klubb-/krets-/landsnivå.

o    Unntak:

·         turrenn/turritt etc.

·         turneringer for old boys/old girls

·         deltakelse på trimarrangement for voksne.

 

·         Kjøring i samband med konkurranse/trening/samlinger:
Utøverne dekker kostnad for buss til turneringer/samlinger dersom det er flere utøvere enn privatbiler kan dekke opp. Kjøring skal som hovedregel fordeles på foreldre til de aktive, eventuelt de aktive selv. Samarbeidslag kan ha egne ordninger som er regulert gjennom samarbeidsavtaler/eget budsjett, men Kvam sine utøvere dekker klubbens utgifter til transport.

 

·         Laget dekker utgifter ved krets- og landslagssamlinger for utøvere som er relatert og godkjent av trener/lagleder.

o    Unntak: Utøvere i team utenfor Kvam IL.

 

·         Laget betaler dokumenterte utgifter til nødvendig leder/trener i samband med samlinger/konkurranser med overnatting. Trenere/ledere skal være klart definert før sesongen starter. Inntil 1 leder pr 6 utøvere (pr lag/gruppe) kan få utgiftene dekket. For langrennsløpere kan det i tillegg defineres 1 smører pr 5 løpere som deltar.

o    Gjelder følgende arrangementer:

·         Deltaking i NM senior/junior – alle idretter

·         Hovedlandsrenn – langrenn

·         Ungdommens Holmenkollrenn – langrenn

·         UngdomsBirken – langrenn

·         KM – alle idretter

·         Talentsamlinger hvor våre utøvere er spesielt plukket ut av krets- eller landslag – alle idretter

·         Turneringer, maks 1 pr lag pr år – alle idretter

 

·         Utøvere dekker selv kostnader med overnatting og mat i forbindelse med samlinger/turneringer.

o    Unntak: Deltakelse på krets- og landslag.

 

·         Utøvere får dekket inntil 50 % (maks kr 350,- pr døgn) av sine kostnader til overnatting ved følgende arrangement:

·         Deltaking i NM senior/junior – alle idretter

·         Hovedlandsrenn - langrenn

 

Lisens:

·         Utøvere dekker egen forsikringslisens der dette er påkrevd.

 

Utstyr/bekledning:

·         Utøvere har rabatter på utstyr/bekledning i forbindelse med klubben sin avtale med leverandør av slikt utstyr. Disse leverandørene bør/skal brukes av både utøvere og trenere/ledere.

·         Kvam IL skal ikke subsidiere innkjøp av utstyr utenom de rabatter som oppnås.

·         Videresalg av utstyr/bekledning/produkter kan være en inntektskilde for Kvam IL.

 

Trenere/ledere:

·         Trenere og ledere blir invitert til gratis treff 1 gang pr år. Treffet inkluderer faglig oppdatering og lunsj/middag. Ledsagere inviteres til middag.

 

Individuelle ordninger:

·         Det åpnes for personlige sponsorer for utøvere over 14 år med følgende restriksjoner:

§  Alle avtaler skal på forhånd godkjennes av Kvam IL.

§  Det kan ikke inngås avtaler med konkurrerende samarbeidspartnere av Kvam IL.

§  Reklameregelverket innenfor den enkelte idrett må overholdes.

 

Dommere:

Kvam IL inngår skriftlig avtale med de som ønsker å bli rekruttdommere.

·         Disse dommerne får utdelt følgende utstyr:

o    Dommerdrakt

o    Stoppeklokke

o    Fløyte

o    Kort

o    Egnede sko

o    Dommerbag

·         Godtgjørelse etter kretsen sine retningslinjer.

·         Avtalen sier at dommerne forplikter seg til å dømme krets- og klubbkamper en sesong. Utstyret beholdes dersom dommeren forplikter seg til nok en sesong. Dersom avtalen brytes innen den tid leveres utstyret tilbake, eventuelt at beløpet tilbakebetales i en prosentvis størrelse etter gjennomført oppdrag.

 

Dugnader/sponsormidler:

  • Alle inntekter fra lagets dugnader går som hovedregel inn til hovedlaget. Disse midlene går inn i lagets samlede inntekter og blir fordelt til gruppene ut ifra årlige oppsatte budsjett. 
  • Grupper og lag har mulighet til å ta på seg inntektsbringende aktivitet (dugnad) som skal benyttes til å redusere egenbetaling til turneringer/samlinger ol. 
    • Dersom ingen andre dugnadsforespørsler finnes, kan det åpnes for oppsøkende salg for inntekt til lagets forhåndsdefinerte turneringer. Formålet må være klart definert, og dugnadene må godkjennes av daglig leder i forkant. I tillegg skal aktuelle samarbeidspartnere med produkter innen samme varesortiment forespørres i forkant. Dugnadsarbeidet skal være frivillig og ikke noe som Kvam IL vil pålegge sine medlemmer å delta på. 
  • Alle inntekter skal gå til de gruppene som gjennomfører dugnaden. 
  • Det inntektsbringende arbeidet skal koordineres og utføres av gruppene som tar på seg slikt arbeid. 
  • Slike dugnader fritar ikke medlemmer for å delta på lagets faste dugnader. 
  • Alle dugnadsforespørsler skal kanaliseres gjennom og godkjennes av daglig leder.
  • Sponsorer som ytrer ønske om at sponsormidler skal gå til spesielle prosjekter/grupper/formål får innvilget dette. Sponsorinntektene kan føres på gjeldene avdeling i regnskapet for å vise et mer riktig totalbilde.
(c) Kvam idrettslag