Bli medlem

Medlemskap i Kvam IL:
Pris medlemskontingent Kvam IL:
  • Kr 100,- pr. medlem, som er NIF sin laveste godkjente sats.
  • Æresmedlemmer skal ikke betale.
  • Tidligere familiemedlemsskap er faset ut

Kvam idrettslag har gått over til nytt medlemsregister via Rubic. De leverer medlemsystemer godkjent av NIF

Kvam idrettslag har lange tradisjoner på å gi et bredt tilbud av aktiviteter, både til barn, unge og voksne i bygda. For at idrettslaget skal klare å holde den organiserte idretten i gang er laget avhengig av mange medlemmer og god økonomi. 

Vi håper å få deg som medlem og takker på forhånd for støtten!

Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle aktive må betale kontingent til idrettslaget for å kunne delta i aktiviteter i de ulike undergruppene. Alle tillitsvalgte (lagledere, trenere, oppmenn, styremedlemmer m.v.) må også betale kontingent.

Treningsavgift:
Treningsavgiften blir fakturert utenom medlemskontingenten.

  • Det er ingen treningsavgift for barn og ungdom under 22 år. 
  • Aktive utøvere fra det året man fyller 22 år, kr 1.000,-.
  • Lisens for utøvere betales av utøverne selv. 
  • Utøvere på Old Girls håndball og voksentrim dekker halleien til treninger

Medlemsfordeler

Æresmedlemmer


Våre sponsorer

HOVEDSPONSOR
GULLSPONSOR
SØLVSPONSOR
BRONSESPONSOR
SPONSOR
(c) Kvam idrettslag