Møter

Under "Møter" vil du finne informasjon om Årsmøter og Styremøter i idrettslaget.
Vi vil arbeide for å framskaffe årsmøteprotokoller tilbake i tid slik at disse også kan publiseres.

Se også:

Årsmøte

Styremøter

(c) Kvam idrettslag