Gutter 16 år


Tidligere sesonger

Kvam/Heidal G16 i 2018.
Foto: Anne Hagen Krok

(c) Kvam idrettslag