Informasjon

  
Med Utta hafælla ønsker Kvam idrettslag (KIL) å arbeide for bedret sosial og fysisk folkehelse blant eldre i bygda
Arbeidet skal inspirere, motivere, forebygge og aktivisere.

14.06.2017: ExtraStiftelsen støtter Kvam IL

14.12.2017: Informasjonsavis 01-2017 (pdf) 

14.12.2017: Arbeidet med Utta hafælla godt i gang

28.12.2017: Påminnelse - utfylling av spørreundersøkelse om din helse

05.01.2018: Svarfrist på spørreundersøkelse

12.01.2018: Resultater av spørreundersøkelse

13.04.2018: Trimprogram for seniorer

Mer informasjon:

  

  

 

 (c) Kvam idrettslag