Utta hafælla

  

   

 


Med Utta hafælla ønsker Kvam idrettslag (KIL) å arbeide for bedret sosial og fysisk folkehelse blant eldre i bygda
Arbeidet skal inspirere, motivere, forebygge og aktivisere.


KIL har fått støtte fra ExtraStiftelsen til arbeidet med Utta hafælla.
Arbeidet skal gjennomføres mellom 1. juli 2017 og 30. juni 2020. 


ExtraStiftelsen overrekker gavesjekk for første prosjektåret. 

   

(c) Kvam idrettslag