Informasjon

Kvam og Kvamsfjellet har gjennom generasjoner vært kjent for sin natur og sine friluftsmuligheter. Gjennom årenes løp har naturlige råk og stier blitt mer og mer borte. Stier som før ble holdt ved like av et intensivt beitebruk, gror nå igjen i takt med endringene i landbruket.

I 2009 ble det etter initiativ fra Kvamsfjellets vel og Kvam idrettslag startet et stort arbeid. Gamle råk skulle åpnes, turstier og infrastruktur skulle lages slik at vi kunne legge til rette for gode naturopplevelser, i trygge og naturskjønne omgivelser for alle brukergrupper.

Etter fem års arbeid har dette prosjektet vært en ubetinget suksess. Det er etablert titalls kilometer med løyper som mange steder kombinerer sommer og vinteraktivitet.
Sti- og løypesystemet binder sammen Kvam og Kvamsfjellet, de binder sammen naboregioner, og de er etablert for å sikre en trygg fremkommelighet.
Løypene skal kunne brukes av alle, og regnes som et lavterskeltilbud. Nye brukergrupper som sykling er også implementert i prosjektet.

Med utgangspunkt i sti- og løypesystemet har vi som ambisjon å skilte løypene.
Det overordnede målet er å inspirere til økt interesse og opplevelse i naturen gjennom trygge turmuligheter i bygda og på fjellet.

Delmål:
  • Sørge for god informasjon om ”nærturer” og ”langturer” i Kvam og på fjellet. 
  • Sørge for en forståelig, helhetlig og informativ skilting av beskrevne turmål.
  • Ta i bruk ny teknologi for å motivere ny grupper til aktivt å oppsøke naturen. 

Sti mellom Pungen og Glitterdalen

(c) Kvam idrettslag